Forskjell på effektiv og nominell rente ved forbrukslån

Forskjell på effektiv og nominell rente ved forbrukslån

Et vanlig spørsmål som dukker opp når man skal orientere seg i verdenen av lånemuligheter og forsøke å forstå hvilke lån som har best priser, er hva som er forskjellen på nominell og effektiv rente. Dette er begreper som hjelper oss å se forskjell på hva som er et lån med bedre pris enn et annet. Den satsen som hjelper oss best til å sammenlikne to lånemuligheter, er effektiv rente. Denne satsen inkluderer alle utgifter man har på et lån i løpet av et år. Men det er fortsatt faktorer som kan utgjøre en forskjell på prisen som ikke vises med effektiv rente. Man kan også få skattefradrag for renten slik at prisen reduseres noe i forhold til den prisen du betaler direkte til låntilbyder.

Skattefradraget gjelder for nominell rente. Så hvis man skal ta med denne faktoren, er det viktig at gebyrer er så små som mulig for at to lån skal kunne sammenliknes direkte. Hvis gebyrene er like, vil den effektive renten gi et reelt bilde også når man tar med skattefradraget.

Hva er nominell rente?

Nominell rente er den prisen som settes på et lån fra en lånetilbyder. Prisen på et lån oppgis i prosent da det er enklere å forholde seg til siden det faktiske lånebeløpet endrer seg kontinuerlig i løpet av låneperioden. Dette tallet gjenspeiler hvor stor andel av lånet du må betale per år for å låne det beløpet du har søkt om. Når man skal vurdere hvor mye man kan trekke fra på skatten av rentene på lånet, er det denne satsen vi benytter. Gebyrer skal ikke oppgis som en del av rentene man søker fratrekk på.

Effektiv rente inkluderer alle kostnader per år

Med effektiv rente menes den rentesatsen som inkluderer alle utgifter du har med lånet i løpet av et år. Det vil si at satsen inkluderer gebyrer per år. Denne satsen vil alltid vær lik eller høyere enn nominell rente. Det er veldig få tilfeller hvor den er lik. Det ville bety at du ikke betaler noen gebyrer. Vanligvis vil den være høyere.

Etter at det tidligere var en del misforståelser i forhold til hvilke rentesatser som gjenspeilet den faktiske kostnaden på kredittkort og forbrukslån, så innførte man krav om at man alltid måtte oppgi et eksempel som inkluderer faktisk effektiv rente. For en del år tilbake, så kunne man oppgi renter på kredittkort, for eksempel, per måned, og ikke per år, slik at noen kunder automatisk ville anta at det var like billig å låne penger på et kredittkort som ved å få et forbrukslån. Dette viste da at man ofte betalte over 25% effektiv rente per år på kredittkort. Forbrukslån ville ligge rundt 16-17%, og noen SMS-lån eller mikrolån kunne ha flere hundre prosent rente, noe som gjør at de er veldig lite lønnsomme.

Forskjellen mellom nominell og effektiv rente

Forskjellen mellom nominell og effektiv rente er at nominell rente er en sats som er satt av låntilbyder som du skal betale som en pris for lånet. Effektiv rente, derimot, er en rentesats som inkluderer den nominelle renten, men tar også med andre gebyrer og utgifter man betaler banken i løpet av året. Den effektive renten vil være å finne hos alle tilbydere da dette er et krav fra myndighetene. Alle tilbydere av forbrukslån, kredittkort eller liknende, skal oppgi denne informasjonen slik at det skal være enkelt for brukere å vite hva et lån faktisk koster. Man skal inkludere et praktisk regneeksempel slik at det veldig tydelig hvilket lån som er billigst. Den effektive renten er til stor hjelp når man skal vurdere hvilket lån som er billigst for brukeren.

Kilder: Nettavisen forbrukslån


Comments are closed.